Koordinirana kontrola pokreta oka sa pokretom ruke, kako bi se ostvarili pokreti poput posezanja, grabljenja, hvatanja.

Koordinirana kontrola pokreta oka sa pokretom ruke, kako bi se ostvarili pokreti poput posezanja, grabljenja, hvatanja.